In samenwerking met De Balie heeft Turks.nl onderzoek gedaan naar het kiesgedrag van de Turkse Nederlanders.

Doel van het onderzoek was om een gedetailleerd beeld te krijgen van het kiesgedrag van de volgers van Turks.nl.

Het onderzoek moest verder gaan dan enkel een keuze voor een partij: interessanter is de vraag waarom. Wat is de belangrijkste reden dat iemand stemt voor de verkiezingen in Turkije? Stemt diegene ook tijdens de verkiezingen in Nederland? Zo nee, waarom niet?

De bovenstaande vragen zijn verder gesegmenteerd op leeftijdsgroep en opleidingsniveau. Daarmee zien we of er verschillen zijn betreft kiesgedrag in verschillende demografische groepen.

Binnen 72 uur reageerden ruim duizend mensen op de vraag om mee te werken aan de peiling. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een verkiezingsbijeenkomst in De Balie, kort voor de verkiezingen in Turkije.